Διεύθυνση


Σωματείο Ιδιοκτητών Επαγγελματικών
Σκαφών Θεσσαλίας

38221, Βόλος

Τηλ. +30 24210 36676 / 24280 94128
Mail: sailingvolos@gmail.com