Διοικητικό Συμβούλιο

Ευχόμαστε μια καλή και εναρμονισμένη συνεργασία με την Υπηρεσία / Οργανισμό σας για να επιτύχουμε ακόμη καλύτερα αποτελέσματα για την περιοχή μας και τον θαλάσσιο τουρισμό.
Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Πτωχόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας
Δημήτρης Ζαραγκότας

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος του σωματείου μας παρακαλούμε να συμπληρώσετε την Αίτηση Εγγραφής Νέου Μέλους